tisdag 19 oktober 2010

Samhällets framtid

Jag stötte på samhällets framtid idag när jag var och gjorde de dagliga inköpen på en av ortens matvarubutiker. Framför mig i kön stod en yngre man iförd träskor och i övrigt kläder av tveksam karaktär. Detta var dock inte särskilt anmärkningsvärt. Något mer anmärkningsvärt var det faktum att när denna man fick veta belopp att betala så tog han fram sin mobiltelefon och började telefonera telefonbanken för att föra över exakt belopp till sitt konto kopplat till betalkortet. Detta tog en ansenlig mängd med tid. Trots den omfattande tidsinsatsen misslyckades den unge mannen med sina förehavanden vilket gjorde att han inte tog sig från dagligvarubutiken med några varor. Övrigt noterbart i denna situation var att denna mans telefondisplay var prydd med en prydlig sydstatsflagga.

1 kommentar: